Bureau

 

Analyse, Creatie, Evaluatie

Analyse, creatie en evaluatie zijn kenmerkende begrippen voor onze aanpak. Drie activiteiten die in een veelvuldige cyclus herhaald worden. Vage ideeën en schetsen in de beginfase leiden uiteindelijk tot creatieve en realiseerbare plannen.

De analyse staat voor een intensieve inventarisatie van de opdracht. Objectiviteit, breedte en diepte zijn sleutelwoorden. Door vragen en luisteren krijgen we de essentie boven water. Een goede analyse geeft de basis voor een ontwerp, dat beantwoordt aan uw wensen.

De spil van het proces is de creatie, waarbij ideeën worden gevormd, beelden worden getekend en oplossingen worden gecreëerd. Associatief denken en brainstormen genereren een scala van mogelijkheden. De fantasie van de ontwerper krijgt de volle vrijheid, waardoor nieuwe wegen ingeslagen kunnen worden.

Bij de evaluatie worden de creaties beoordeeld op hun waarde. Het idee en het ontwerp moeten realiseerbaar zijn. De beschikbare budgetten en de gewenste kwaliteit spelen een grote rol. Er vindt een terugkoppeling plaats met de bij de analyse gestelde uitgangspunten, waarbij onder andere de volgende aspecten aan de orde komen: bouwfysica, constructie, regelgeving, kosten, duurzaam bouwen en energiebeheer.

Na de evaluatie zijn er weer nieuwe ingrediënten voor de analyse en wordt de cyclus herhaald. Op alle schaalniveaus wordt op deze wijze gewerkt, of het nu gaat om een massastudie van een stedenbouwkundige situatie of om een bouwkundig detail. Op die manier kunnen we maatwerk leveren, met originele oplossingen die realiseerbaar zijn.