Bureau

 

Filosofie & Doelstelling

LENGKEEK architecten en ingenieurs bv staat voor creativiteit en betrouwbaarheid. Architectuur, bouworganisatie en vastgoedadvies vormen al sinds 1962 de basis voor kwaliteit tijdens het totale traject van de bouwvoorbereiding.

U kunt van ons een creatief ontwerp verwachten, dat toekomstbestendig is, bouwtechnisch en functioneel goed in elkaar zit en binnen het beschikbare budget gerealiseerd wordt.

De architect werkt volgens een aanpak waarbij analyse, creatie en evaluatie zich in een veelvuldige cyclus herhalen. Bij de steeds terugkerende evaluatie wordt een eerlijke afweging gemaakt tussen de verschillende aspecten zoals: gebruikseisen, binnenmilieu en bouwfysica, architectuur en uitstraling, constructie, kosten- en procesbewaking. Uitgangspunt is dat de architect/projectleider gedurende het gehele proces de centrale adviseur vormt, zodat hij de wensen van de opdrachtgever kent en de voortgang kan bewaken. De wensen van de opdrachtgever worden vertaald in een origineel architectonisch ontwerp, waarbij de thema's licht en ruimte, herkenbaarheid en identiteit, flexibiliteit en functionaliteit een belangrijke rol spelen.

Binnen de complexiteit van het bouwproces weet het team van LENGKEEK projecten te realiseren waarvan de kwaliteit en het beschikbare budget gewaarborgd is.