Bureau

 

Visie op architectuur

De beleving van architectuur is van grote invloed op het welbevinden van mensen. De ruimtelijke werking, de uitstraling van materialen, kleurstelling en het fysieke binnenklimaat vormen de belangrijkste factoren. In onze opinie kan architectuur de relaties tussen mensen bevorderen. Zorgvuldige vormgeving van de ruimte waar mensen elkaar tegenkomen, zoals de hal, de trap en ontmoetingsruimten, zal de contactmogelijkheden stimuleren.

Wij gebruiken verschillende middelen om dit te bereiken: licht, lucht, ruimte, kleur en materiaal scheppen de voorwaarden voor een plek waar men graag verblijft. Ook de onderlinge relaties tussen de binnenruimten, zowel in horizontale- als in verticale zin zijn hierbij van belang. Veel aandacht wordt besteed aan de herkenbaarheid en identiteit van de ruimte, vooral wanneer een zekere herhaling niet te vermijden is. De structuur van een gebouw moet helder en flexibel zijn. Dit kan heel goed samengaan met een vriendelijke sfeer, door een weloverwogen detaillering en materiaaltoepassing.

De gevel van een gebouw vormt het overgangsgebied tussen de omgeving enerzijds en de beschutte sfeer van de binnenruimte anderzijds. De gevel geeft vorm aan de relatie tussen binnen en buiten. De menselijke maat moet herkenbaar zijn in de vormgeving van de gevel door geleding in hoogte, breedte en diepte. De ingang van een gebouw is namelijk niet alleen een toegangsdeur, maar een entreegebied, dat duidelijk en geleidelijk een overgang vormt van binnen naar buiten en vice-versa.
Integratie is een sleutelwoord voor onze werkwijze. Architectuur, bouwfysica, constructie, installaties en organisatie zijn deelaspecten die tot hun recht komen in een integraal architectonisch ontwerp.