Innovatie

 

Concept4school®

Concept4school is een methode die inzicht verschaft in de mogelijkheden voor de realisatie van nieuwbouwplannen voor scholen. Onder deskundige begeleiding werken initiatiefnemers en betrokkenen aan tastbare concepten die de onderwijsvisie vorm geven.

Concept4School is creatief en inspirerend. Concept4School leidt in korte tijd tot verrassende resultaten. Door de gezamenlijke aanpak van de stakeholders wordt bovendien draagvlak gecreëerd en ontstaat inzicht en respect voor elkaars belangen en ideeën.
Met Concept4School is al binnen enkele weken bekend of een locatie de mogelijkheden biedt om de gewenste huisvestingsvisie tastbaar te maken.

Er wordt gebruik gemaakt van kisten vol gekleurde blokjes (modules), waarmee talloze mogelijkheden en ideeën verbeeld kunnen worden. Op een luchtfoto van een specifieke (of fictieve) locatie, worden tijdens een workshop met alle betrokkenen gebouwconcepten samengesteld.
De verzameling blokjes is gekoppeld aan een database en de ‘Concept4School Calculator’, waarmee de gestapelde bouwwerken in no-time tot een raming van de investeringskosten leiden.
Het concept is opgebouwd uit de volgende stappen/fases; definitie, workshop, structuurontwerp, rapportage, kosten- en batenoverzicht en indien gewenst de financiering, ontwikkeling/uitwerking en realisatie. Concept4School is een eerste stap in de vertaling van uw visie naar een gebouw.

Concept4School is ontwikkeld voor scholen en gemeenten. Het is een methode om op een eenvoudige, laagdrempelige manier te komen tot een huisvestingsconcept.
Veel projecten binnen de scholenbouw worden na jaren van planontwikkeling beëindigd in een teleurstellende rij archiefdozen.
Concept4School vraagt een beperkte investering en geeft maximaal inzicht in de mogelijkheden en begrenzingen.

Voor meer informatie: http://concept4school.nl/