Nieuws

 

Raadsbesluit bestemmingsplan Arendsdorp

De gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan Oostduin-Arendsdorp.

Hiermee is een grote stap gezet in de procedure voor het her-ontwikkelen van de Serviceresidentie Arendsdorp. De huidige serviceflat stamt uit de jaren zeventig en de woningen zijn klein, verouderd en slechts beperkt toegankelijk voor mindervaliden.

Uit studies naar de mogelijkheden van het huidige gebouw is geconcludeerd dat het niet reëel is het huidige gebouw te gaan renoveren.

LENGKEEK architecten heeft in opdracht van Tetteroo Bouw en projectontwikkeling een ontwerp gemaakt voor vervangende nieuwbouw. In nauw overleg met landschapsarchitect Michael van Gessel is een compact gebouw ontwikkeld dat ruimte teruggeeft aan het historische landgoed Arendsdorp. In het gebouw worden 185 woningen gerealiseerd voor senioren.