vorige volgende
1 van 7

Projecten

Verpleeghuis De Plantage

Verpleeghuis De Plantage heeft een lange historie. In de loop der jaren zijn er steeds onderdelen aangebouwd, waarmee een zeer uitgestrekt gebouw was ontstaan. Careyn heeft ons gevraagd te onderzoeken of het gebouw compacter gemaakt kan worden, waardoor het beter te exploiteren is. Tegelijk is er aandacht geweest om het wooncomfort naar de eisen van de huidige tijd te brengen. Uitgangspunt bij de planvorming was dat het verpleeghuis tijdens de aanpassingen operationeel zou moeten blijven. Naast een grootschalige renovatie zijn het zwembad, de keuken, de activiteitenruimten en de dagbehandeling vervangen door nieuwbouw. Ook is een nieuwe woonvleugel voor 48 jongeren toegevoegd.

Opdrachtgever: 
Careyn
Plaats: 
Brielle
BVO: 
13.000m²