skip to Main Content
terug naar projecten

Daelhoven Soest

Silverein
8430 m²
Omgevingsvergunning december 2019

In 2019 is aan LENGKEEK de vraag gesteld om een transformatieplan te schrijven voor verpleeghuis Daelhoven. Daelhoven heeft een centrale positie in Soest en ligt op de kruising waar de Beukenlaan en de Dalweg elkaar kruisen. In de buurt van de locatie zijn meerdere voorzieningen aanwezig, zoals het zwembad van SRO, het gemeentehuis, het politiebureau en ook de zorginstelling Molenschot (tevens van Silverein). De bebouwing in de omgeving is erg gevarieerd in stijl en typologie.

Daelhoven is één van de eerste locaties in Nederland waar binnen een grootschalige setting, kleinschalig wordt gewoond. Daelhoven is ontworpen rondom een intern dorpsplein met diverse aanliggende huisjes. Deze kernkwaliteit moest in het transformatie ontwerp overeind worden gehouden en, zo mogelijk, verder worden versterkt. Daelhoven 2.0 gaat over het respecteren en behouden van dat wat goed is. Om daarvanuit deze kwaliteiten te versterken.

In ons ontwerp zetten wij de gedachte van de ‘huisjes’ door. De nieuwe woongroepen worden allen toegankelijk vanaf de openbare weg. Daarnaast wordt het dorpsplein vormgegeven als groene boulevard. Daarmee draaien we Daelhoven binnenste buiten, met diverse groene buitenruimtes in een veilige setting.

Bij het nieuwe Daelhoven zal het interieur leidend zijn voor de esthetiek van het exterieur. Dat wil zeggen dat de twee hoofdelementen (de huisjes en de boulevard)
duidelijk leesbaar moeten zijn van de buitenzijde. Niet alleen geeft dat een heldere en doelmatige gevelopzet, maar ook versterkt het de gefragmenteerde opzet van
het pand. Qua materialen wordt er veel hergebruikt. Zo worden kozijnen hergebruikt en ook de huisjes zullen grotendeels overeind blijven. De boulevard steekt af
t.o.v. de huisjes door zijn houtstructuur en antraciet gevels tegenover de lichte tinten van de huisjes.

Rondom de huisjes is en blijft het aanblik groen. Echter zal in de groenvoorzieningen meer ruimte worden gegeven aan biodiversiteit en openheid. Zo zullen de hoge, gesloten hagen worden uitgevoerd in laagblijvende heesters afgewisseld met gras en veldbloemen. Daarnaast zullen de huidige bomen worden gehandhaafd en worden aangevuld met jonge ambers. De entree’s van de huisjes komen vrij in het zicht te liggen en worden aangesloten op een rondloop rond het gebouw. Voor elke entree worden er terrastegels gelegd om de mogelijkheid te bieden hier kort te verblijven. De rondloop wordt uitgevoerd in een rolstoelgeschikte halfverharding. Langs het pad wordt ruimte geboden aan diverse parkbankjes, insectenverblijfplaatsen en overige activiteiten voor de bewoners. De rondloop zal langs de belevings- en pluktuin leiden.

Back To Top