skip to Main Content

RENOVATIE EN HERBESTEMMING

Bestaande gebouwen roepen herinneringen op aan bepaalde gebeurtenissen of ervaringen. De uitstraling van het gebouw én de ligging ervan geven het een (meer)waarde. Door diverse oorzaken kan een bestaand gebouw niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, waardoor u voor de keuze komt te staan om te slopen of te renoveren.
De mogelijkheden van het bestaande gebouw en de meerwaarde bepalen het al dan niet slagen van een renovatie of herbestemming.

Het adviseren hoe om te gaan met bestaande bebouwing is een specialisme waar Lengkeek zich actief mee bezig houdt. Vanuit een QuickScan kan worden bepaald wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het gebouw zijn. In het bijzonder voor bestaande woonzorggebouwen en leegstaande kantoren ligt een uitdaging om te komen tot een goede business case voor het bestaande vastgoed.

EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN

Back To Top