skip to Main Content

ZORGVASTGOED

Huisvesting heeft invloed op het welzijn en de belevingswaarde van haar gebruikers. Ook heeft een gebouw invloed op het functioneren van een zorgorganisatie. Wij kunnen uw zorgvisie vertalen in vastgoed waarbij Healing environment, Flexibiliteit, Rendabele exploitatie en Waardevast vastgoed de kernwoorden zijn.
Vanwege de gewijzigde financiering voor de zorg, zullen zorgorganisaties als een onderneming gaan opereren. De huisvesting is bij dit alles van strategisch belang. Door in een vroegtijdig stadium de door ons ontwikkelde methode Care Concept®  toe te passen, zijn wij tegen beperkte kosten in staat een business case te realiseren, waarmee het mogelijk is banken en andere financiers te overtuigen van het bouwplan.

Uitgangspunt voor het vastgoed is dat wij waarde willen creëren voor onze opdrachtgevers voor de lange termijn. Met veel van onze opdrachtgevers onderhouden wij langdurige relaties, met een aantal opdrachtgevers al bijna 60 jaar.

EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN

Back To Top