skip to Main Content
terug naar projecten

DrieMaasHave Maassluis

Argos Zorggroep
Nieuwbouw 6.820 m² / renovatie 3.000 m²
Opgeleverd 2014

Met de nieuwbouw en renovatie van Geriatrisch centrum DrieMaasHave is een gebouw met een optimale logistiek ontworpen. Voor de nieuwbouw van het verpleegdeel is samen met Argos Zorggroep een gebouw ontwikkeld wat logistiek optimaal is. Door de ‘plusvorm’ is het mogelijk vanuit het centrale gebied met korte looplijnen bij de cliënten zorg te verlenen. De onrust bij de bewoners neemt hierdoor sterk af.

Innovatief aan het gebouw zijn de installaties.

DrieMaasHave is het eerste verpleeghuis in Nederland dat wordt uitgevoerd met een watermistsysteem dat bij een beginnende brand direct de vuurhaard zal doven. Door dit systeem toe te passen wordt de cliëntveiligheid vergroot en kan er voor de BHV een efficiëntere personeelsinzet worden gerealiseerd.

Het gebouw is in fasen in gebruik genomen. De nieuwbouw is medio 2013 opgeleverd , de renovatie in 2014.

Back To Top