skip to Main Content
terug naar projecten

Hogeweg Veessen

Prins Project
5.000m²
Definitief ontwerp

Veessen, een heerlijke dorpse gemeenschap in het groen langs de rivier de IJssel. In opdracht van PrinsBouw heeft LENGKEEK een plan geschreven voor het ontwikkelen van 51 woningen op twee nabij gelegen percelen.

De locatie aan de Klaproosakker is momenteel onbebouwd en in gebruik als grasland. Langs de Hogeweg is de locatie begrensd door een volwassen bomenrij van voornamelijk Essen en enkele notenbomen. Aan de zuid-oostzijde grenst de locatie aan de woonwijk uit begin 2000. De locatie aan de Hogeweg is momenteel nog in gebruik als boerenbedrijf. Achter het dubbele woonhuis aan de Hogeweg zijn vier grote stallen en enkele bijgebouwen compact gegroepeerd op het erf.

In de dorpsvisie wordt gesteld dat de ervenstructuur langs de Hogeweg behouden, dan wel versterkt, moet worden. Voor wat betreft de ontwikkeling op het perceel van Hogeweg 5 is daarmee de voorgenomen invulling bijna vanzelfsprekend. Door de woningen te situeren ter plaatse van de huidige stallen en schuren, blijft de compacte bebouwingsdichtheid op het erf behouden in contrast met de groene ruimte er omheen. Veel minder vanzelfsprekend is het behouden of versterken van de erf structuur bij de invulling van de planlocatie aan de overzijde van de Hogeweg. Door het langgerekte perceel tussen de Hogeweg en de Klaproosakker, zou uitbreiding van de wijkstructuur van de Klaproosakker hier wellicht eerder voor de hand liggend zijn. Dit zou echter de structuur met erven langs de Hogeweg sterk verstoren.

Het erf aan de Hogeweg krijgt een sterk landelijk gevoel. De 2-kapper aan de Hogeweg fungeert als het hoofdgebouw en vormt de kop naar de weg. De oprit met de boomgaard brengt de bewoners naar het erf waaraan de woningen zijn gesitueerd. Vanaf de oprit kijkt men direct over het erf naar het achterliggende weidelandschap. Door contrasterende tinten klinkers toe te passen (rood en geel) is het onderscheid tussen de oprit en het erf duidelijk. De woningen grenzen direct aan het erf zonder een trottoir. De verharding aanliggend aan het erf is open bestrating. Om het landelijk gevoel te versterken zijn er in totaal drie zichtlijnen zodat de verbinding met het weidse landschap overal te vinden is.

Het hof is georganiseerd rondom het plein waar ook geparkeerd wordt. Voor een prettige schaal rondom het hof is in de bestrating een suggestiestrook opge­nomen voor een voetpad. Hetgeen een knusse woonomgeving oplevert. Het hofje is omringt met meer beplan­ting in de vorm van bomen en hagen dan het naastliggende erf. Door een poort te maken in het hof ontstaat er een ‘span­nende’ doorkijk die uitnodigt voor verder ontdekt te worden. Het erf legt focus op een oude landweg die over deze locatie liep door deze in een rode klinkerbestrating terug te brengen. Echter om het geen nieuwe doorgaande route te maken gaat de weg over in een ‘karrespoor’ en zullen er paaltjes staan. Het erf zelf is hier ook geaccentueerd door gebruik te maken van een gele bak­steen. De woningen grenzen aan dit erf waar ook op geparkeerd wordt. Tussen de gebouwen door zijn hier ruimtelijke zichtlijnen naar het omliggende land­schap om het weidse karakter van het erf te versterken.

Back To Top