skip to Main Content
terug naar projecten

Hokseberg fase 1 't Harde

Prins Bouw
2500m²
Definitief ontwerp

In de Noordwestelijk hoek van het Gelderse ‘t Harde bevindt zich aan de Hokseberg een voormalig bedrijfsterrein met aangrenzende agrarische gronden. Er bestaan al geruime tijd plannen om deze voormalige bedrijfslocatie met aanliggende gronden om te vormen tot een kwalitatief hoogwaardig woongebied. Na al verantwoordelijk te zijn geweest voor het stedenbouwkundig plan, is LENGKEEK ook gevraagd de ontwerpen voor de woningen te maken.

Hokseberg is een wijk met een hoge klimaat-ambitie. Daarbij is er gekeken naar het sterk verminderen van de grondstoffen, het gebruiken van locatie grondstoffen en het inzetten van groen. Tegelijkertijd is de wijk ontworpen op de zon oriëntatie waarbij nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van hittestress door het gebruik van groen, kleurgebruik en passieve zonwering.

 

Back To Top