skip to Main Content
terug naar projecten

Hokseberg 't Harde

Prins Project
15.000m²
Definitief ontwerp

In de Noordwestelijk hoek van het Gelderse ‘t Harde bevindt zich aan de Hokseberg een voormalig bedrijfsterrein met aangrenzende agrarische gronden. Er bestaan al geruime tijd plannen om deze voormalige

bedrijfslocatie met aanliggende gronden om te vormen tot een kwalitatief hoogwaardig woongebied. Aan LENGKEEK is de vraag gesteld hier een stedenbouwkundige visie en de beeldkwaliteit op te stellen.

Wonen op de Hokseberg, wordt wonen in een ruim opgezette eigentijdse woonomgeving die aansluit bij de dorpse schaal en karakter van ’t Harde en toch uitzonderlijk wordt door de nagestreefde duurzame ambities. Een eigentijdse woonomgeving waar jong en oud zich fijn en veilig voelt. Dit gevoel wordt straks gedragen door de architectuur van de gebouwen, waarbij de menselijke maat centraal staat en de architectuur een kwalitatief en ingetogen karakter heeft. De verschillende bouwwerken hebben bij voorkeur een kap, waarmee aangesloten wordt op het dorpse karakter. Onderscheid kan gemaakt worden in één of twee lagen met een kap, waardoor een gepaste variatie in hoogte ontstaat.

De kamers bieden plaats aan een variatie in stedenbouwkundige korrelgrootte. Hierbij zijn wat grotere volumes voorgesteld langs de Stadsweg (woonzorgcentrum) en in het hart van het plangebied in de vorm van twee woongebouwen met levensloopbestendige appartementen. Vanuit het hart van het plangebied naar de randen, wordt de stedenbouwkundige korrel steeds kleiner en verdunt de intensiteit, waardoor een passende aansluiting gerealiseerd wordt op de bestaande bebouwing van vrijstaande woningen langs de historische linten. De open velden van de vier kamers zijn diverse bebouwing typologieën los verstrooid. De typologieën schikken zich naar twee hoofdgedachten; het erf, en het lint.

Het erf bestaat uit accenten en diverse bijgebouwen. De overige bebouwing volgt de meanderende vorm van het lint en vormen een serie van losse bouwvolumes in het groen. Dit typologisch denken, samen met het doorlopende lint maken een eenduidig en samenhangend stedenbouwkundig plan die passend is in een dorpse setting.

Back To Top