skip to Main Content
terug naar projecten

Hoornbladstraat Almelo

Carebeek
2935
anders Bouwvoorbereiding

Het voormalig Kerkgebouw ’t Nieuwland in Almelo is door Zorgorganisatie Saamborgh in gebruik als kleinschalige woonzorglocatie. Voor deze locatie hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het woon- en werkcomfort en de exploitatie te verbeteren. Vervangende nieuwbouw bleek hierbij de enige haalbare oplossing.

Om de kwetsbare en oudere bewoners in de wijk De Riet ook in de toekomst te kunnen voorzien van goede zorg, is een ontwerp gemaakt voor vervangende nieuwbouw waarbij de capaciteit in ’t Nieuwland zal worden uitgebreid naar 42 appartementen. Door deze uitbreiding kunnen de kosten omlaag waardoor de locatie weer toegankelijk gemaakt kan worden voor de bewoners uit de wijk.

De komst van een grote ontmoetingsruimte op de begane grond versterkt deze binding met de wijk omdat naast de bewoners ook buurtbewoners welkom zijn.

De nieuwbouw krijgt een geknikte hoofdvorm en is wat eigenwijs gesitueerd op de kavel, net als het bestaande kerkgebouw vormt het een los object in de stedenbouwkundige structuur er omheen. Bij de positionering is nadrukkelijk rekening gehouden met de bestaande bomen en waardevolle groenstructuur waar het zorgvuldig is ingepast.

Aan de Hoornbladstraat adresseert het gebouw zich aan de weg, hier is ook de ontmoetingsruimte voorzien, wat het uitnodigende karakter vanuit de wijk versterkt.

Zowel aan de nood als de zuidzijde van de ontmoetingsruimte is een royale belevingstuin voorzien waarmee bewoners volop keuze hebben om te genieten van de groene binnenstedelijke locatie.

Het benodigde parkeren is aan de achterzijde voorzien en wordt tweezijdig ontsloten vanaf de Steffensweg en de Hoornbladstraat.

Door het realiseren van de vervangende nieuwbouw krijgen bewoners weer de ruimte en het comfort wat ze verdienen, en is ’t Nieuwland weer klaar voor de toekomst!

 

Back To Top