skip to Main Content
terug naar projecten

Kalenderweg Almere

Carebeek
2.352 m²
Opgeleverd februari 2022

Midden in het park aan de Kalenderweg in Almere, heeft LENGKEEK architecten in opdracht van Carebeek een nieuw woonzorggebouw gerealiseerd.

Voor de toekomstige bewoners is deze locatie prachtig, midden in het groen en toch dichtbij de voorzieningen en het openbaar vervoer. Het gebouw is opgebouwd uit twee paviljoens met een duidelijke snede die de massa van het gebouw verkleind. Daarnaast markeert deze snede de hoofdentree. De twee volumes liggen ten opzichte van elkaar geschakeerd zodat ze werkelijk overkomen als losse elementen in het park.

Het woonzorggebouw is bedoeld voor een kleinschalige woonvorm voor ouderen en biedt 38 zorgstudio’s waar bewoners (PG en Somatiek) met een 24-uurs zorgvraag zullen gaan wonen.

Tijdens het ontwerpproces is met alle belanghebbenden goed nagedacht over de hoofdopzet van het gebouw. Middels de Care Concept methode zijn verschillende gebouwstructuren ontwikkeld en tegen elkaar afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp dat zich helemaal voegt naar de context, zowel landschappelijk als in zorgstromen en wooncomfort. Daarnaast is het, door de diversiteit en flexibiliteit in de woningplattegronden, in de toekomst mogelijk de functie van het gebouw aan te passen aan een veranderende doelgroep en zorgvraag.

Naast een fijne woon- en werkomgeving voor bewoners, medewerkers en bezoekers, zal deze woonzorglocatie ook een buurtfunctie gaan vervullen. Dit wordt gecreëerd door de aanleg van een uitnodigend terras en het realiseren van een plek om de wandelaars in het park de mogelijkheid te bieden een kop koffie te komen drinken.

foto’s door Robert Koelewijn fotografie

Back To Top