skip to Main Content
terug naar projecten

Klaverweide Barneveld

Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten
Nieuwbouw 3900 m²/ Renovatie 2300 m²
Opgeleverd 2016

Verpleeghuis en Revalidatieoord Klaverweide is de hoofdlocatie van Norschoten.
Op deze locatie wordt door middel van renovatie en nieuwbouw een expertisecentrum gerealiseerd.
De nieuwbouw is zo vormgegeven dat het voor meerdere functies te gebruiken is en toekomstbestendig is.

Back To Top