skip to Main Content
terug naar projecten

Oorden Staete Rotterdam

Bolton Bouw b.v.
10.000m²
Opgeleverd Najaar 2018

De serviceflat Oorden Staete (voorheen Avondrust) is een groots en stoer gebouw aan de rand van Rotterdam-IJsselmonde, gebouwd eind jaren 60 van de vorige eeuw. Het gebouw aan de Nudenoord telt 6 bouwlagen en is bijna 86 meter lang, daarmee is het duidelijk groter dan de omliggende eengezinswoningen en portiekflats.

Bij het voornemen om Avondrust op te waarderen naar het comfortniveau van nu, was de gevel een belangrijke factor. Uitgangspunt bij het ontwerpvoorstel was de kwaliteit van de lichte woningen te behouden maar de bouwfysische eigenschappen sterk te verbeteren waardoor vocht, tocht en temperatuur klachten weggenomen zouden worden.

In het ontwerpvoorstel voor de gevel van het voormalige Avondrust, vanaf nu Oorden Staete, hebben we ervoor gekozen de aanwezige repetitie in het gevelpatroon in stand te houden. In combinatie met klimaat technische redenen heeft het betonelement zich getransformeerd in een zichzelf repeterend robuust element. Het element is  onder een strak patroon aangebracht op de gevel en strekt zichzelf van vloerrand van de ene verdieping tot de ballustrade van de verdieping er boven.

Door de maat van de seperate elementen is de schaal van de gevel intiemer en tastbaarder geworden. En door links en rechts van de entree met nuanceverschillen te werken in de gebouwdelen (bijvoorbeeld enerzijds opgetild en gekaderd en anderzijds met de voeten op de grond) heeft het gebouw, ondanks dat het één geheel vormt, twee verschijningsvormen.

Het spel tussen het grijze stucwerk op de kopgevel en de doorlopende strook op de 5e verdieping heeft de kop van het gebouw een eigen gezicht gegeven, dat gezien kan worden door mensen die de wijk in komen rijden vanuit het zuiden.

 

Back To Top