skip to Main Content
terug naar projecten

Slingedael te Rotterdam

Lelie Zorggroep
15000
Ontwerpfase Januari 2022

Lelie Zorggroep heeft LENGKEEK architecten ingeschakeld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de locatie ‘Slingedael’ te Rotterdam. Slingedael, in het groene hart van Rotterdam-Zuid, is een expertisecentrum voor mensen met het syndroom van Korsakov. In de zorg, begeleiding en behandeling staan aandacht en respect voor de persoonlijke levensgeschiedenis en de wensen en behoeften van de bewoner centraal.

De zorg die wordt geboden is specifiek en gespecialiseerd. In Slingedael draait het om structuur en regelmaat. Een zo normaal mogelijk dagelijks leven. Zo gewoon mogelijk. Zoals thuis. Lelie zorggroep werkt vanuit een christelijke levensbeschouwing; vanuit die visie is iedereen welkom in Slingedael.

In de huidige inpassing van het gebouw, valt gelijk op dat de hoofdentree van het gebouw door de voorliggende bouwblokken wordt gemaskeerd. De verkeerstromen op het terrein worden via het zuidelijke puntje zowel toegevoerd als afgevoerd. Dit geldt zowel voor de bewoners, bezoekers als voor alle overige diensten.

In eerste instantie is het de bedoeling om een reguliere omgevingsvergunning aan te vragen voor een dakopbouw ter plaatse van de tweede verdieping. Deze opbouw is te realiseren binnen het huidige bestemmingsplan. In tweede instantie is het de bedoeling om het mogelijk te maken uit te breiden op de huidige parkeerlocatie. Hiervoor zal buiten de kaders van het bestemmingsplan moeten worden gekeken.

Back To Top