skip to Main Content
terug naar projecten

Telgterweg Ermelo

Prins Project
2000m²
Definitief ontwerp

In het Gelderse Ermelo heeft LENGKEEK een planvoorstel gedaan waarbij er een integraal natuurinclusief plan ontstaat, passend in zijn omgeving. Het plan is gebaseerd op de agrarische opzet en daarbij passende architectuurstijl van boerderijen, erven en schuurwoningen. Dit alles wordt gevat in een groene omgeving in het buitengebied van Ermelo.

Voorliggend plan gaat uit van het volgende programma.

9 vrije kavels / 2 kappers
6 hoekwoningen
7 tussenwoningen.

Parkeren wordt voor de kavels opgelost op het eigen terrein. De schuurwoningen worden voorzien van 26 parkeerplaatsen in het centrale erf.

Naast deze ontwikkeling handhaven we de bestaande boerderij op de kruising van de Zeeweg en de Telgterweg. Ook het markante gebouw in het zuiden van het plan blijft gehandhaafd.

Back To Top