skip to Main Content
terug naar projecten

De Vliedberg Ouddorp

CuraMare
7.550 m²
Opgeleverd 2013
Bij de nieuwbouw van de Vliedberg staat kleinschaligheid en healing environment centraal. Het gebouw biedt plaats aan 49 clienten met een zware zorgindicatie, 34 zorgwoningen en 14 zorghotelkamers. De verpleeggroepen zijn gesitueerd op de begane grond en eerste verdieping en hebben ieder een eigen entree. Binnen zijn de groepen verbonden door het  meanderende ‘Ouddorpse straatje’ dat uitkomt in het restaurant en de hoofdentree. Bij het ontwerp van de gebouwstructuur is veel aandacht gegeven aan de omkeerbaarheid van functies. Het resultaat hiervan is dat het uitwisselen van de zorgzwaarte eenvoudig te realiseren is.
In het gebouw is een duurzame installatie toegepast met warmte-koude opslag in de bodem. De nieuwbouw is medio 2013 in gebruik genomen.
Back To Top