Innovatie

Care Concept®

Care Concept® is een methode ontwikkeld door Wesolve B.V., waarmee gebouwconcepten voor wonen en zorg worden gecreëerd.
Samen met de initiatiefnemers van een plan, wordt in een boeiende workshop gewerkt aan tastbare concepten waarin de zorgvisie vorm krijgt. De resultaten van de workshop worden in een rapportage verwerkt, waardoor de klant inzicht krijgt in de haalbaarheid, de kosten en... lees meer »

Concept4school®

Concept4school is een methode die inzicht verschaft in de mogelijkheden voor de realisatie van nieuwbouwplannen voor scholen. Onder deskundige begeleiding werken initiatiefnemers en betrokkenen aan tastbare concepten die de onderwijsvisie vorm geven.

Concept4School is creatief en inspirerend. Concept4School leidt in korte tijd tot verrassende resultaten. Door de gezamenlijke aanpak van... lees meer »

Home4Life®

De woningmarkt is dynamisch en verandert snel.
De vraag naar woningen is exponentieel gestegen,
bouwprocessen worden versneld en ontwikkelingen
moeten in kort tijdsbestek worden getoetst op haalbaarheid.
Tegelijkertijd wil de consument steeds meer meegenomen
worden in de beleving en kwaliteit van het wonen.

Home4Life is een woonconcept ontwikkeld door... lees meer »

Duurzaam Bouwen

Milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen is voor LENGKEEK architecten bij nieuwbouw en renovatie het uitgangspunt. Naast het feit dat milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen goed is voor onze aarde, is het bovendien in veel gevallen ook financieel aantrekkelijk.

Door in een vroegtijdig stadium na te denken, kunnen deze oplossingen eenvoudig in het ontwerp worden geïntegreerd. Een... lees meer »