skip to Main Content
terug naar projecten

Hart van Berg en Dal

Carebeek
3100m²
Ontwerpfase

Gelegen tussen de twee kernen van Berg en Dal ligt tussen de bossen en aan de rand van een stuwwal, de O.L Vrouw van het Heilig Hartkerk. Aan ons bureau is gevraagd na te denken over een mogelijke ontwikkeling op deze locatie.

Het kavel kent, naast een omzoming van groen, een tweetal bestaande bomen aan de voorzijde van het pand. Door zijn beperkte hoogte ervaar je in de huidige opzet sterk de achterliggende stuwwal met zijn volgroeide bomen. De bebouwingsmassa ligt duidelijk verder terug op het kavel, waardoor het straatbeeld voornamelijk bestaat uit de bestaande woning en diens fijne korrel.

Samenvattend zien wij hier een nieuwe bouwmassa ontstaan die zich, net als het huidige gebouw, voegt naar zijn omgeving op het achter terrein van het kavel. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang;

  • Een duidelijke connectie met de achterliggende stuwwal.
  • Een zachte overgang tussen de straat-gebouw-stuwwal.
  • Respecteren van bestaande groen.
  • Aansluiten op de mogelijk wandelroutes vanaf het aquaduct.
  • Het creëren van een duidelijk ontmoetingsplein.
  • Het hergebruiken van gebiedseigen elementen zoals de torenspits.

Door uit te gaan van twee losse gebouwen realiseren wij een duidelijke zichtlijn richting de achtergelegen stuwwal. Op deze zichtlijn kan de bestaande torenspits hergebruikt worden als uitkijkpunt over het groen. De bouwmassa’s zijn trapgewijs opgezet en voorzien van natuurdaken waarmee ze opgaan in de omgeving. Parkeren gebeurt in groen omzoomde koffers langs de organisch vormgegeven paden. Hierbij handhaven wij de zuidelijke tuinen als aanknopingspunt voor wandelaars. Binnen deze tuin is ruimte voor het Christus-koning beeld, aangevuld met een botanische beeldentuin.

Back To Top