skip to Main Content
terug naar projecten

Van Marleplantsoen Nunspeet

N.O.M. b.v.
10.000 m2
Ontwerpfase

Het Van Marleplantsoen is een bestaande woonlocatie met seniorenwoningen ten noorden van het centrum van Nunspeet. De locatie ligt tussen de Bunterhoek(WZU) en een vijftal vrijstaande woningen ingeklemd. De locatie ligt aan de Secretaris Mulderweg. Aan de noordzijde loopt de Elburgerweg. Het gebied kan enkel bereikt worden via de Secretaris Mulderweg. De bestaande bebouwing op de locatie omvat een uitgestrekte configuratie van drie gebouwen van één en twee lagen hoog. Deze gebouwen omsluiten een binnentuin die wordt gebruikt als kijkgroen. Daarnaast bevat de binnentuin een aantal parkeerplaatsen. De binnentuin kan gezien worden als een verborgen plekje. Vanaf de openbare weg is het niet zichtbaar, maar ook niet voelbaar dat deze plek aanwezig is. Het plantsoen is weliswaar openbaar, maar voelt als eigendom van de aanliggende woningen.

In het hier weergegeven plan stellen wij voor het Van Marleplantsoen een opzet voor met drie gebouwen; twee losse parkvilla’s en één geschakeerde bouwmassa. De twee parkvilla’s situeren we aan de Secretaris Mulderweg. Door de twee bouwvolumes van elkaar te laten verspringen ontstaat enerzijds een prettig samenspel met De Bunterhoek en anderzijds geeft dit ruimte en lucht aan de Mulderweg, zodat deze boomrijke en groene straat zijn karakter behoudt. De derde bouwmassa situeren we aan de zijde van de Elburgerweg. Door de langere vorm van dit gebouw ontstaat een prettige en groene binnenruimte die integraal vorm wordt gegeven en aansluit
bij de tuinen van De Bunterhoek. Het parkeren geschiet met name aan de zijde van de Elburgerweg. Dit geeft enerzijds meer ruimte aan het groene hart van het gebied en anderzijds geeft het ruimte om zo buiten de geluidscontouren van de Elburgerweg te bouwen. De parkeerplaatsen die niet evenwijdig lopen aan de Elburgerweg
worden uitgevoerd in graskeien.

De gebouwen in het Van Marleplantsoen hebben een prettige hoogte opbouw die afgestemd is op de omliggende bebouwing. Ook het hoogste deel van het plangebied, gebouw 3, wordt door de trapsgewijze opbouw sterk afgestemd op de naasstgelegen woningen. Daarnaast wordt de nieuwe bebouwing op een dermate grote afstand van de bestaande bebouwing gepositioneerd, dat er enkel sprake is van een toename in lucht en licht op deze plek. Het hoogteaccent bij gebouw drie is richting het plantsoen zelf gekeerd en sterk verzacht naar de omliggende terreinen.

Back To Top