skip to Main Content
terug naar projecten

Gansstraat Utrecht

Estea Capital b.v. & Driestar
16000
Ontwerpfase

Voor het voormalig Pieter Baan Centrum in Utrecht heeft LENGKEEK een ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling van dit karakteristieke pand. Vanwege de potentie van de locatie is ons concept gebaseerd op een sterke verankering met de stad. Kern is de centrale as tussen Gansstraat en Kromme Rijn; een actieve, drukke route met daaraan de entrees van de gebouwen. Haaks hierop voorzien we in beide richtingen een informelere routing langs de hoven. Hier zorgen we voor meer rust. In sfeer en vormgeving laten we dit onderscheid in dynamiek en rust tot uiting komen.

Het contrast van de as met het rustigere netwerk van paden en hoven laten we terugkomen in de vormgeving. De klinkers die aan de as subtiel in het tegelraster liggen
vormen in de hoven juist het warme hoofdmateriaal. Dit zorgt zowel voor het contrast als voor de samenhang. De klinkervloer vormt het bindende element tussen vijf hoven die sterk variëren in sfeer, afgestemd op de gebouwde functies die deze hoven omsluiten. Naast de centrale as en het informele netwerk van paden en hoven zijn ‘de muren’ het derde beeldbepalende element voor de locatie. We stellen diverse middelen voor om deze muren in te zetten als onderscheidende kwaliteit van de locatie.

het binnenstedelijke plan zal zich kenmerken als een groene, autovrije omgeving die zich op diverse plekken schikt naar zijn omgeving en daar aansluiting mee zoekt. Juist hierom zal het autoparkeren uit het zicht en ondergronds worden gepositioneerd. De huidige parkeerentree van het jaren 70 complex is hiervoor de aangewezen plek. Via die bestaande inrit is de nieuw te realiseren parkeergarage te bereiken.

het ruimtelijk concept draait om het open breken van de gesloten inrichting en tegelijk het behouden van het beschutte gevoel van de hoven. Waar langs de noord-zuid as een sterk openbaar gevoel wordt gecreëerd tussen de Gansstraat en de Kromme rijn, kent het plan ook veel intieme plekken waar telkens een andere hoofdsfeer wordt gevoeld. De functies schikken zich naar deze opzet van openbaar naar semi-openbaar tot privé. Qua ruimtelijke opzetten willen wij sterk reageren op de directe context. Zo stellen we voor om de fragmentatie aan de Gansstraat schaal te geven door enerzijds de toren te slopen, en anderzijds stadswoningen toe te voegen aan het straatbeeld. Door deze woningen en het administratiegebouw eigen entrees te geven aan de straat en de straat te voorzien van groen, ontstaat er karakter, gevoel en schaal aan de Gansstraat.

Richting de kruising van de Gansstraat en het Spoorpark stellen we enerzijds voor om het jaren 70 complex te voorzien van een openbaar toegankelijke daktuin en anderzijds het behouden van de twee ‘koppen’ richti ng de kruising. Dit geeft , samen met de overige bebouwing aan het Spoorpark, een prettig ritme van bebouwing en schaal.

Dit ontwerp is een samenwerking tussen LENGKEEK architecten en ingenieurs en BURO SRO.

Back To Top