skip to Main Content
terug naar projecten

Woningbouw Hollandsche Rading

Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling
4.100m²
Opgeleverd Zomer 2022

Op het terrein van het voormalige, tuincentrum Karel Hendriksen aan de Tolakkerweg 138 te Hollandsche Rading heeft LENGKEEK architecten een plan ontworpen voor 18 grondgebonden woningen verdeeld over 3 woningtypes.
Het nieuwe woonerf staat in lijn met een tweetal bestaande woonerven aan de Tolakkerweg. De stedenbouwkundige opzet van het plan refereert hier dan ook naar in vorm, compositie en architectuur.

In vorm en compositie is gekozen aansluiting te zoeken met de bestaande structuur door uit te gaan van enkellijns bebouwing rond een groen plantsoen. Deze opzet waarborgt een doorgaande dorpse beeldkwaliteit en kleinschaligheid passend bij Hollandsche Rading. Daarnaast zorgt de open structuur voor zichtlijnen naar de achterliggende graslanden wanneer men het dorp uitrijdt.

In architectuur is gekozen voor een jaren 30 stijl aansluitend bij de bestaande nabijgelegen bebouwing en het dorpse karakter. De woningen zijn ontworpen in drie verschillende types: Rijwoningen, Patiowoningen en Twee-onder-een-kapwoningen. De nadruk in de vormgeving ligt met name op de hoekwoningen aan de Tolakkerweg, die naast onderdeel van een rij, ook een duidelijk gezicht richting de Tolakkerweg moeten hebben om zo aansluiting te vinden met de vele vrijstaande woningen aan de Tolakkerweg.

De woningen worden uitgevoerd als EPC 0 woningen waardoor het uiteindelijke energiegebruik sterk wordt gereduceerd.

Back To Top