skip to Main Content
terug naar projecten

Jorishof Ridderkerk

Bakkers Hommen
3000m2
Omgevingsvergunning december 2019

In 2019 is aan LENGKEEK de vraag gesteld om een transformatieplan te schrijven voor het winkelcentrum jorishof in Ridderkerk. Nadat een studie naar optoppen niet haalbaar bleek, is gekozen voor een transformatie van het bestaande pand.

De Jorishof, ook wel Winkelhart Ridderkerk genoemd, is een belangrijk onderdeel van het centrum van Ridderkerk. Het pand ligt aan de westzijde, aan de belangrijkste winkelstraat van de plaats en biedt met zijn winkelpassage een groot aandeel aan het commerciële vastgoed van Ridderkerk. Aan de westzijde ligt het pand aan de Schoutstraat. Waar het gebouw zich aan de westzijde openstelt naar het centrum, is de oostelijke gevel vooral gesloten van aard. Deze zijde bevat de entree van de parkeergarage en de expeditie-ingangen van diverse winkels. Het gebouw kent aan de westzijde een drietal woonlagen bovenop de winkelplint. Aan de oostzijde van het gebouw is één extra bouwlaag gesitueerd met daarin de bibliotheek. Aan LENGKEEK is de vraag gesteld te kijken naar de oost-zijde in de zoektocht naar een nieuwe functie.

Op de positie van de huidige bibliotheek is een woonzorgcentrum ontworpen voor zorgverlener ‘Tante Toos’. Het ontwerp is uniek door de ruime patio’s die worden gerealiseerd in het hart van het gebouw. Door de gebouwopzet is het voor de bewoners mogelijk om rond te dwalen door het gebouw, te verblijven in de woonkamer, of uit te kijken op het winkelhart van Jorishof. De studio’s zijn volwaardige woningen waarin de mogelijkheid is tot een eigen keuken.

De gevel zal in beperkte mate gemoderniseerd worden waarbij gebruikt wordt gemaakt van de bestaande gebouwelementen. Elementen die worden toegevoegd moeten hierop aansluiten. Hierbij denken we aan begroeide gevels en het toepassen van hout(achtig) materiaal ter plaatse van borstweringen of waar de gevel aangeheeld moet worden.

Door de aanpassingen op de gevel krijgt het gebouw een warmere en vriendelijkere uitstraling. De groene gevels tezamen met de beoogde herinrichting van de openbare ruimte maakt dat deze plek een heerlijke plek kan worden om te verblijven. Richting de expeditie zal de laden losplek worden afgesloten en het hekwerk worden vergroend en tevens voorzien worden van elementen in dezelfde uitstraling als de borstweringen om ook hier een prettige groene en veilige omgeving te creëren.

Back To Top